Sportovní hala POHODA Letkov

Pozemek se nachází na okraji obce, v již vybudovaném sportovním areálu, kde jsou stavby podobného charakteru – stávající sportovní hala a venkovní hřiště. Plánovaná stavba tedy zapadá velmi dobře do okolí.

Stavba je navržena jako jeden celek, rozdělený do dvou zón – vlastní tréninkové haly a přístavku, kde se budou nacházet šatny s příslušenstvím, technické zázemí a skladovací prostor sportovního náčiní. Tento sklad bude propojen s prostorem haly. Hala bude přístupná přes vstupní část v přístavku.

Řešení haly, tvarové i konstrukční, vychází z obvyklého provedení montované halové konstrukce,  místo opláštění trapézovým plechem bude celá hala včetně přístavku v provedení s omítkou v kombinaci s cihlovými pásky, aby byl zachován jednotný vzhled budov v celém areálu.

Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 15°, tento sklon bude kopírován i nad přístřeškem, vstupní část pak bude v návaznosti na to zastřešena pultovou střechou se stejným sklonem.

  • Typ:

    sportovní tréninková víceúčelová hala

  • Lokalita:

    Letkov

  • Rok:

    2012