Nulové domy

Projekty nulových domů

Specifickou kategorií nízkoenergetických domů jsou tzv. „nulové domy“, tzn. domy, které mají potřebu tepla pro vytápění blízkou nule. Podle normy ČSN 73 0540 jsou za nulové domy považovány domy s potřebu tepla menší než 5 kWh/(m2a). Těchto parametrů však většinou není dosaženo pomocí výrazného zlepšení tepelné izolace, ale např. navýšením plochy fotovoltaických panelů. Důležité jsou tedy vhodné klimatické podmínky, orientace ke světovým stranám a technické řešení.

Dalším navýšením vnějších tepelných zisků je dokonce možné dosáhnout i takového stavu, že dům nemá žádné otopné zařízení a ještě je schopen dodávat teplo nebo elektrickou energii do rozvodné sítě. Takové budovy jsou označovány jako nulové domy s přebytkem energie nebo také plusové domy.

Nabízené stupně projektové dokumentace

Máte zájem o projekt nulového domu?

Nezávazně nás kontaktujte:

    Vaše jméno

    Váš email

    Vaše zpráva

    Opište prosím text z obrázku
    captcha