Rodinný dům Praha – DP

Pozemek je svažitý, s převýšením cca 4m od dolní úrovně po hranici s komunikací, situovaný v zastavěné části lokality, přístupný ze severu ze stávající komunikace s infrastrukturou. Dům je situován k severní straně a umístěn přibližně centrálně vzhledem k východu a západu.

Dům je navržen jako kvádrovitá hmota se střešní nástavbou, vzhledem ke svažitosti terénu je spodní patro částečně zapuštěno do svahu a patro nad ním mírně překonzolováno. Vstup do domu je ze severní strany pozemku a plně je tak využita jižní a západní část. Spodní patro je na jižní stranu do maximální míry proskleno, aby dům nepůsobil tak hmotně a dosáhlo se odlehčeného vzhledu. Na střeše 1NP se jako kapitánský můstek tyčí soukromá část domu s krásným výhledem do okolí. Důležité z hlediska řešení hmot je také terasovitost zahrady, kdy jsou navrženy dvě úrovně teras. Jedna v návaznosti na dům a druhá, spodní, pro odpočinkové aktivity u bazénu nebo zastřešeného posezení v rámci oplocení pozemku.

Dům je z hlediska nosné konstrukce navržen jako stěnový nosný systém, v případě potřeby nosné konstrukce také s pilíři nebo sloupy. Materiálově je řešen jako systém ztraceného bednění z dřevotřískových desek s výplní z železobetonu. Konstrukce jsou již v základu opatřeny tepelnou izolací z pěnového polystyrénu s příměsí grafitu.

Vnitřní nenosné příčky budou vyzděné nebo lehké sádrokartonové. Skladba podlahové konstrukce bude navržena podle konkrétního systému vytápění a nášlapné vrstvy dle požadavku investora.

Stropní a střešní desky budou provedeny rovněž v systému ztraceného bednění, střešní nástavba pak buď rovněž z tohoto systému, nebo lehká dřevěná.

Tloušťky konstrukcí jsou navrženy tak, aby skladby splňovaly nízkoenergetický standard, tj. minimálně doporučené hodnoty dle ČSN 730540-2. Obvodové stěny a střecha a budou izolovány pěnovým polystyrénem s příměsí grafitu, podlaha na terénu rovněž, suterénní opěrná stěna izolací na bázi PUR nebo deskami z extrudovaného polystyrénu, které jsou odolné působící vlhkosti.

Hlavním zdrojem tepla v objektu bude tepelné čerpadlo vzduch-voda, které bude napojené na teplovodní podlahové vytápění ve všech místnostech, případně v kombinaci s radiátory. Doplňkovým zdrojem tepla bude krb umístěný centrálně v obytném prostoru.

  • Typ:

    rodinný dům

  • Lokalita

    Praha – Dolní Počernice

  • Rok:

    2012