Projekt pro stavební povolení

Stavební zákon popisuje možnosti, kdy je nutno žádat o stavební povolení povolení

 • jedná se o složitější případy, kdy nelze zažádat o Ohlášení stavby
 • stavbu nelze provádět svépomocí
 • po vydání stavebního povolení plyne doba nabytí právní moci, než je možno začít stavět ( u ohlášení to není)

U projektů rekonstrukcí – ohlášení nebo stavební povolení, rozhoduje o tom stavební úřad (Stavební zákon nestanoví jasné hranice)

OBSAH

– podrobně určen vyhl.č.499/2006 Sb.
(stavební úřady vyžadují přesné členění dokumentace a odstavců ve zprávách dle této vyhlášky)

Architektonické a stavebně technické řešení

 1. Technická zpráva
 2. Výkresová část – M 1:100, příp. 1:200 – základy, půdorysy, řezy, pohledy, výkresy přípojek, výkresy dopravního řešení

Stavebně konstrukční část (statická část)

 1. Technická zpráva
 2. Výkresová část – základy, výkresy tvaru monolitických konstrukcí, výkres sestavy kovových nebo dřevěných konstrukcí (např. krov), výkresy stropních kcí
 3. Statické posouzení – základy, nosné konstrukce, stanovení profilů nosných prvků…

Požárně bezpečnostní řešení

 1. Technická zpráva
 2. Výkresová část

Technika prostředí (TZB)

 1. Technická zpráva
 2. Výkresová část
 3. Výpočty – vždy zvlášť pro: vytápění, vzduchotechniku, ZTI…

Máte zájem o projekt pro stavební povolení?

Nezávazně nás kontaktujte:

  Vaše jméno

  Váš email

  Vaše zpráva

  Opište prosím text z obrázku
  captcha