Hipoterapeutické centrum Hájek

Cílem bylo zpracovat architektonický a provozní návrh hipterapeutického centra v Hájku u Uhříněvsi. Pozemek je mírně svažitý a nachází se mezi obytnou zástavbou rodinných domků a oborou. Pozemek je přímo napojen na veřejnou komunikaci a další přístup vede z hospodářské cesty mezi pozemkem a oborou. Středisko hipoterapeutického centra obsahuje penzion s 18 dvoulůžkovými pokoji, terapeutickou část a fitness centrum.

Ubytovací část je doplněna o restauraci s kavárnou, která je přístupna jak ubytovaným tak veřejnosti. Na hlavní část navazuje jízdárna s technickým a hygienickým zázemím. V areálu je navrženo ustájení pro 20 koní a tomu náležité příslušenství stávající ze skladů a zázemí pro koně. V blízkosti stájí je navržen byt správce celého areálu a garáže. Na pozemku je navržena otevřená jízdní plocha s tribunou a dva lonžovací kruhy. V areálu je dále možno navštívit vyhlídku či dětské hřiště.

  • Typ:

    hipoterapeutické centrum

  • Lokalita:

    Hájek u Uhříněvsi

  • Rok:

    2010