Polyfunkční dům Revoluční

Polyfunkční dům je situován na rohu ulice Revoluční a Lannova. V těsné blízkosti se nachází historicky cenné budovy ‐ Novoměstská vodárenská věž, barokní dům a kostel sv. Klimenta. Proto bylo třeba návrh hudebního domu přizpůsobit také těmto objektům. Původní zástavbu tvořily 3 bytové domy,které měly ohrazené dvory směrem z ulice Nové mlýny. Cílem bylo tyto prostory zpřístupnit a tím umožnit přístup k uvedeným historickým budovám. Hlavní trasy byly zvoleny od Lannovy ke Klimentské ulici a z Revoluční ulice ke kostelu sv. Klimenta. Při Novoměstské vodárenské věži bylo umístěno hudební pódium s posezením pro publikum. Parter hudebního domu byl doplněn o vodní plochu, která je přemostěna dvěma lávkami.

Samotná budova je tvořena dvěma základními hmotami. První hmota je napojena na původní zástavbu,druhá je vetknuta do první hmoty. Část, která je napojena na původní zástavbu, je koncipována jako jednoduchá hmota tvořená betonem a prosklenými plochami. Podlouhlá druhá hmota je směrem ke Štefáníkovu mostu vykonzolována a opláštěna měděnou perforovanou předsazenou fasádou. Ve styku těchto hmot je průchod, který umožňuje rychlý přesun z Revoluční ulice na shromažďovací prostory před hudebním domem.
Stupňovité vykonzolování je inspirováno tvarem píšťaly. V návrhu byl také zohledněn pohled od Štefánikova mostu, kdy lze po jedné straně silnice spatřit funkcionalistický dům a na druhé straně navrhovaný hudební dům.

Funkcionalistický dům je v severní části členitý a taktéž vykonzolovaný jako nově navrhovaný objekt. V komplexu hudebního domu byly umístěny prostory spojené s hudbou od koncertního sálu přes taneční sál po hudební studio. Tyto prostory jsou doplněny o místnosti s možností odpočinku a relaxace nebo drobného občerstvení. Přímo z ulice lze vejít do kavárny nebo do prodejny hudebních nástrojů.

  • Typ:

    polyfunkční dům

  • Lokalita:

    Praha, Revoluční

  • Rok:

    2010