Rodinný dům Rakovník

Objekt rodinného domu s garáží byl navrhován pro zatím neznámý pozemek s předpokládanou ideální orientací J-S. Požadavek investora byl na jednoduchý dům obdélníkového půdorysu s přistavěnou garáží, s pultovou střechou se sklonem vhodným pro instalaci fotovoltaických panelů. Ne úplně obvyklým řešením měl být přístup do 2NP přes venkovní ocelové schodiště.

Dům byl navržen jednoduchého obdélníkového půdorysu, obě patra byla díky absenci schodiště ve vnitřním prostoru navrhována dispozičně buď jako naprosto totožná, nebo s menšími úpravami, v každém případě ale s vytvořením dvou samostatných jednotek, horní s přístupem na terasu, vytvořenou nad garáží.

Obvodové konstrukce domu byly navrhována s ohledem na požadavek investora, vytvořit pasivní dům s minimálními tepelnými ztrátami a náklady na vytápění a větrání. Obvodové stěny byly navrženy jako sendvičové konstrukce z vápenopískových bloků s tepelnou izolací z EPS s příměsí grafitu v tl. 300 mm, v podlaze 250 mm podlahového EPS a ve střeše minimálně 400 mm izolace z minerální vlny.

Větrání bylo navrhováno jako nucené, s použitím VZT jednotky s aktivní rekuperací, která by zajišťovala rovněž levnou přípravu TV v integrovaném zásobníku.

  • Typ:

    pasivní rodinný dům s garáží

  • Lokalita:

    Rakovník

  • Rok:

    2012