Rodinný dům Komenského

Stávající objekt rodinného domu je jednoduchého obdélníkového tvaru, částečně podsklepený, s dvěma nadzemními podlažími. Zastřešení objektu je sedlovou střechou se sklonem 30°, tento sklon i výška střechy bude zachována a v podkroví bude provedena půdní vestavba. Osvětlení půdního prostoru budou zajišťovat okna v nově navrhovaných sedlových vikýřích, se sklonem střešních rovin 30°, stejně jako sklon celé střechy, v uliční fasádě v počtu tří kusů, korespondující s okny ve spodních podlažích. Z opačné strany střechy bude jeden sedlový vikýř a dále střešní okna. Štítové stěny zůstanou nezměněny, tedy bez oken.

Tvar střešních vikýřů byl navržen s ohledem na požadavky stavebníka, žádné místní regulativy nebyly v době vytváření studie známy.

  • Typ:

    vestavba

  • Lokalita:

    Plzeň, Komenského

  • Rok:

    2013