Jak postavit dům co nejlevněji?

Rozhodnete se, že si postavíte dům. Ale nejste zrovna miliardáři, co nemusí řešit každou korunu. Co teď? Jak postavit dům co nejlevněji? Co nejlevněji, ale samozřejmě také s nějakou kvalitou! Je tedy potřeba najít nějaký optimální poměr cena-výkon.

Minimální investice na začátku může znamenat zvýšené náklady v průběhu užívání, ať už na provoz domu nebo opravy vzniklé nekvalitním provedením. A po tom nikdo z nás asi taky moc netouží!

Jak tedy postavit dům co nejlevněji a zároveň co nejkvalitněji?

Na začátku je předprojektová příprava a samozřejmě kvalitní projekt. Spolupráce s projektantem od výběru vhodného pozemku, přes volbu materiálů a konstrukčních řešení, až po promyšlenou a propracovanou projektovou dokumentaci v podrobnosti pro provedení stavby. Je také potřeba si ujasnit, zda nemáte zájem o nízkoenergetický nebo pasivní dům, protože tady samozřejmě musí jít snaha o minimalizaci nákladů trochu stranou, aby bylo možno parametrů dosáhnout. Takový dům se neobejde bez systému řízeného větrání s rekuperací tepla, který rozhodně není zadarmo. Ale opět je zde možno optimalizovat návrh a zvolit poměr cena-výkon takový, aby byly spokojeny všechny strany.

Když máte projekt, je potřeba věnovat čas přípravě stavby. Sestavit časový harmonogram prací tak, aby na sebe správně navazovaly a nevznikaly neplánované prodlevy, vytipovat vhodné firmy pro subdodávky, osvědčené řemeslníky i stavební materiály v různých akčních nabídkách, na kterých se dá dost ušetřit.

Máte projekt, ceduli „Stavba povolena“, máte naplánováno? Pak už nezbývá nic jiného, než spolu s odborným stavebním dozorem za zády zahájit samotnou stavbu a těšit se na výsledek!

Levně = pod odborným dohledem od projektu po realizaci

Levně = rychle – vhodné jsou stavebnicové systémy i pro svépomocnou výstavbu

Levně = s minimalizací mokrých procesů a zkrácením doby výstavby

Napsal: ing. Jana Koláříková - TOJAKO ateliér

autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011882