Jak vybrat vhodný pozemek pro stavbu? – díl 1.

Zn. Hledá se nejkrásnější místo pro život! Někdo má to štěstí (a nebo mnohdy i smůlu), že pozemek má již k dispozici a tato starost mu odpadá. Pokud se ale teprve rozhodujeme a přemýšlíme o koupi vhodné stavební parcely, je dobré pečlivě vybírat a nedat na první dojem. Sebezajímavější stavba v kontextu s odpudivým okolím nebude to pravé ořechové a je tedy vhodné věnovat výběru pozemku velkou pozornost. Z mnoha důvodů.

Co je důležité a co by nás mělo zajímat?

1) Lokalita
Člověk městského typu by si měl ujasnit, jestli chce zůstat ve městě nebo jeho blízkém okolí, a nebo touží převrátit život naruby a vrhnout se do víru venkovského života. A s tím souvisí několik, pro většinu lidí, podstatných věcí – zejména dopravní dostupnost a občanská vybavenost, tzn. zda je v obci lékař, škola, školka, obchody ap. Je na každém, aby si ujasnil, zda chce např. každodenně dojíždět do práce do 30km vzdáleného města, ale užívat si klidu venkova, a nebo dát přednost vzdálenosti a hledat v bližším okolí, většinou za cenu vyšších finančních nákladů na pořízení pozemku.

2) Poloha
Pokud už máme vytypovanou lokalitu a nebo i přímo vybraného vhodného kandidáta, je potřeba se zaměřit na posouzení pozemku z několika hledisek. Mimo polohy v obci a již zmíněného okolí je asi nejdůležitější orientace pozemku ke světovým stranám a to, zda je pozemek chráněn okolní zástavbou a není příliš exponovaný povětrnostním vlivům, byť třeba s úžasným výhledem (na holé skále). Tedy alespoň v případě, že náš budoucí dům chceme koncipovat minimálně jako energeticky úsporný, lépe jako nízkoenergetický či pasivní dům. V tom případě hrají klimatické vlivy velkou roli, ať už se jedná o sluneční svit a nebo zatížení větrem. Z hlediska vynaložených nákladů na úpravu pozemku před samotnou stavbou je i tvar terénu. Dům ve svahu bude určitě zajímavý a jeho návrh může znamenat pro architekta velkou výzvu v tom, jak si pohrát s jeho tvarem a zasazením do pozemku, nicméně je potřeba si uvědomit, že úprava takového terénu bude znamenat vynaložení nemalých finančních prostředků. Rovinatý pozemek naopak znamená většinou pouze sejmutí ornice v obvyklé tloušťce a terénní úpravy jsou pak mnohem jednodušší a tedy i méně nákladné.

3) Infrastruktura
Další důležitou věcí, která by nás měla hodně zajímat, je dostupnost inženýrských sítí a dopravní obslužnost, čili možnost příjezdu k pozemku. Ve stávající zástavbě s tím problém nebývá, většina sítí je v rozumném dosahu a přístup je po obecní komunikaci. Problém nastává, pokud se jedná o pozemek na „zelené louce“, sice v obci, ale už ve větší vzdálenosti od okolní zástavby. Zde většinou bývá nižší cena, která většinu lidí může navnadit. Zejména ty, co třeba hned nechtějí stavět a nebo ty, kteří sice stavět chtějí, ale uvěří tomu, že „zasíťování už je na spadnutí a bude to stát pár korun“. A tady je potřeba vše pečlivě zvážit a promyslet. Nízká kupní cena za čtvereční metr je sice lákavá, ale kdo vám dopředu řekne, kolik bude stát ten zbytek? A tak potom může dojít k tomu, že cena zbudování infrastruktury přepočtená na metry čtvereční pozemku a připočtená ke kupní ceně za parcelu převýší ceny nabízených pozemků v okolí, a to již včetně inženýrských sítí a komunikace. Navíc pokud kupujete nezasíťovaný pozemek, je potřeba si předem prověřit, zda jsou v okolí všechny sítě (tedy elektřina, kanalizace, plyn a voda nebo alespoň některé z nich, zejména elektřina a kanalizace) dostupné, a také to, že nás opravdu dovolí se na ně připojit (na základě vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení).

Napsal: ing. Jana Koláříková - TOJAKO ateliér

autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011882