Dřevostavba nebo zděný dům? – díl 1.

Už máte jasno, z čeho bude Váš budoucí dům nebo stále ještě váháte a vybíráte ten nejvhodnější způsob?

Pokud vyloučíme různé alternativní materiály pro stavbu obvodových konstrukcí, jako jsou třeba stavebnicové systémy ztraceného bednění ze štěpkocementových desek nebo z polystyrenových tvárnic, balíky slámy a vlastnoručně lisované hliněné cihly, můžeme jistě jako nejzásadnější a nejfrekventovanější označit zděné domy a dřevostavby.

Nelze jednoznačně říci, co je lepší, každý z uvedených způsobů má své přívržence a odpůrce, své výhody a nevýhody. Pokusíme se je shrnout v následujícím článku.

Napsal: ing. Jana Koláříková - TOJAKO ateliér

autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011882