Úspory vs. náklady

Co je lepší, vynaložit více finančních prostředků na začátku a nebo v průběhu užívání stavby? To je otázka, kterou si musí každý ujasnit sám v sobě a nejlépe předem, než se pustí do výběru vhodné koncepce návrhu, technologií ap. Chcete vědět, jaký názor na to máme my? Chcete si nechat poradit, jakou cestou jít? Nebojte se a ozvěte se!

Napsal: ing. Jana Koláříková - TOJAKO ateliér

autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011882