Rodinný dům Pohořelice – Brno

Přízemní rodinný dům oblíbeného typu „bungalov“ s integrovanou garáží je navržen v obci  Pohořelice v nové lokalitě pro bydlení, která se neustále rozrůstá. Návrh základního koncepčního schéma provozu a hmoty vyšel jednak z charakteru pozemku, jeho rozměrů, orientace, tak z požadavků místních regulativů a územní studie. Požadované minimální odstupy jsou 2m od hranice pozemku a z toho vzešel hlavní maximální rozměr traktu vodorovného s hranicí pozemku – cca 16m (hlavní obytná zóna). Kolmo navazující trakt (technické zázemí a klidová zóna ložnic) může mít „libovolnou“ délku dle potřeby a požadavků. Řešili jsme různé materiálové varianty i různé systémy pro vytápění a větrání, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i pozdější investice do jejich provozu. Nakonec to také ovlivnil požadavek na možnost získání dotace v programu Nová zelená úsporám. Dům je navržen z keramických broušených bloků s dodatečnou vnější tepelnou izolací, zastřešení je pak navrženo klasicky jako konstrukce ze sbíjených vazníků, která je pro podobné typy staveb po všech stránkách nejvýhodnější. Vzhled domu byl částečně ovlivněn nejen požadavky investorů, ale rovněž územní studií a regulativy. Nakonec ale návrh vedl k velké spokojenosti všech zúčastněných, tak snad se povede i následná realizace v roce 2017. Držíme palce!

  • Typ:

    Rodinný dům

  • Lokalita:

    Pohořelice, Brno

  • Rok:

    2016