Rodinný dům Dobřany 3 – Plzeň

Moderní stavba na hezkém místě, v klidném prostředí na konci obce a jen pár metrů od  koupacího biotopu Horní Kotynka a vyhlášené dobřanské zmrzliny!

Dům je navržen jako průnik dvou hmot, sekce rodinného domu je dvoupodlažní a na ní navazuje jednopodlažní část garáže se skladem, která je oproti hlavní fasádě předsazena a díky tomu je splněn požadavek na uliční čáru, a zároveň dům není zbytečně odsazen od komunikace, ale umístění využívá co nejvíce z pozemku pro soukromí obyvatel domu a také jižní orientace pozemku. Rozdělení obou hmot poskytuje i odlišné řešení fasády těchto dvou částí, kdy dvoupodlažní je řešena tradičně ve světlé omítce s tmavšími  meziokenními pásky a jednopodlažní částí s obkladem z fasádních desek v tmavším šedém odstínu.

Pozemek je mírně svažitý od komunikace, podlaha domu je navržena lehce pod její úrovní, aby stavba příliš nelevitovala a zároveň nebyly nutné velké terénní úpravy. Dům je z tradičních materiálů, pro svislé nosné konstrukce jsou využity keramické tepelně-izolační bloky s dodatečným vnějším zateplením, strop i plochá střecha nad oběma částmi jsou tvořeny betonovým vložkovým stropem. Zajímavým prvkem je malá střešní terasa přístupná z ložnice, která rozbíjí jinak kompaktní kvádrovou hmotu dvoupodlažní stavby. Dům je navržen jako energeticky pasivní s cílem získání dotace na novostavbu v dotačním programu Nová zelená úsporám. Vytápěn bude plynovým kondenzačním kotlem, který zajistí rovněž přípravu teplé vody, výměnu vzduchu v objektu a zároveň částečné pokrytí tepelné ztráty v zimě a naopak dochlazení v letním období zajistí rekuperační jednotka s aktivní rekuperací. Prostě moderní stavba zvenku i uvnitř!

  • Typ:

    Rodinný dům

  • Lokalita:

    Dobřany, Plzeň

  • Rok:

    2016