Kostel Všech svatých

Chrám nazývaný „matka plzeňských kostelů“ je symbolickým počátkem plzeňské historie. Přesné datum vzniku kostela není známo, ale je jisté, že vznikl ještě před založením Plzně v roce 1295 panovníkem Václavem II.Byl to původně nejspíš dřevěný románský kostelík. Měl významnou funkci, neboť první plzeňští měšťané právě zde navštěvovali bohoslužby, křtili své děti a pohřbívali mrtvé. Teprve když byl dostavěn chrám sv. Bartoloměje na plzeňském náměstí, měšťané se z farního kostela Všech svatých přesunuli do chrámu sv. Bartoloměje. Původní kostel byl ve 14. století patrně úplně zbořen a na jeho místě byl postaven nový gotický hřbitovní kostel. Tuto dobu výmluvně ilustrují dochované písemné prameny, hovořící o odkazech různých zůstavitelů ‐ plzeňských měšťanů, vdov po měšťanech (např. Žofie nebo Alžběty) na stavbu kostela Všech svatých v Plzni.

  • Typ:

    zaměření současného stavu

  • Lokalita:

    Plzeň

  • Rok:

    2005