Nová studie RD Němčovice

Hned od začátku nového roku jsme se vrhli do práce a momentálně máme rozděláno již pár nových projektů, jako první představujeme studii přízemního rodinného domu.

 

Dům je atriového typu ve tvaru L, s krytým závětřím a  samostatnou dvougaráží se skladem.  Pozemek, kde má být dům umístěn, je poměrně úzký a dlouhý, což byl jeden z limitujících faktorů pro návrh. Zase ale umožňuje orientaci hlavní prosklené fasády na J a JZ a tedy dobré využití solárních zisků.  Dům je navrhován jako nízkoenergetický, se snahou o minimalizaci vstupních investic a zároveň pozdějších provozních nákladů.

 

Dům je koncipován jako dvě prolínající se hmoty, výškově rozdílné a vhodně zasazené do pozvolně svažujícího se terénu. Hlavní objekt je opticky propojen s dvougaráží prostřednictvím krytého, ale prosvětleného závětří.

 

Napsal: ing. Jana Koláříková - TOJAKO ateliér

autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011882