Dřevostavba – výhody a nevýhody

Dřevostavby nepatří do propadliště dějin, naopak jsou trendem moderní doby. Tedy alespoň za našimi hranicemi, kde jsou velmi oblíbené, například ve Skandinávii tvoří podíl staveb na bázi dřeva v bytové výstavbě 60%, v USA 65% a v Kanadě dokonce 80%. U nás stále ještě přetrvává názor, že „cihla je cihla“, že dřevostavba nemá žádnou životnost, o strachu z požáru nemluvě. Nic z toho ale není tak úplně pravda a v následujících řádcích se pokusíme shrnout, jaké jsou vlastnosti dřevostaveb a z nich plynoucí výhody a nevýhody oproti masivní zděné stavbě.

1) Všestranný materiál pro stavebnictví – dřevo má široké spektrum využití, v nosných i nenosných konstrukních, obkladový materiál na fasádě i v interiéru, slouží pro výrobu výplní otvorů, nášlapných vrstev podlah, schodišť, nábytku a celé řady dalších výrobků z různých odvětví. Výhodou je tedy jeho všestranné využití.

2) Přírodní materiál –

3) Tepelně-technické vlastnosti

4) Rychlost výstavby

5) Provádění a technologická kázeň

6) Požární bezpečnost

7) Akumulace tepla

 

Napsal: ing. Jana Koláříková - TOJAKO ateliér

autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011882