Nová architektonická studie je hotová!

Náš architektonicko-projekční ateliér TOJAKO řeší opět další nový individuální projekt rodinného domu, tentokrát v Plzni, na krásném místě s rozhledem do kraje, pod lesem a pod jednou z plzeňských rozhleden.
Zajímavé místo si žádá zajímavý projekt! Budoucí investoři jsou natolik osvícení, že chtěli moderní a jednoduchý dům, který ale na první pohled zaujme. I bez truhlíků s muškáty a designu muchomůrky! Dům, který bude zapadat do lehce svažitého terénu a hrdě se tyčit nad cestou.
I tento rodinný dům je navrhován s ohledem na stále se zvyšující ceny energií tak, aby se minimalizovaly tepelné ztráty objektu a tím i náklady na jeho provoz. Dům by měl být nízkoenergetický, s výbornou tepelně-izolační obálkou, s řízeným větráním s rekuperací tepla a s využitím pasivních solárních zisků.
Jisté je to, že je snaha o dosažení co nejlepších parametrů prostupu tepla všech obalových konstrukcí, aby tepelné ztráty byly co nejmenší a s nimi i náklady na vytápění. Zatím ale řešíme, z čeho vlastně budou obvodové nosné stěny. Zvolit jednovrstvé či sendvičové zdivo? To je poměrně složitá otázka a každá z nabízených variant má své výhody i nevýhody, které se Vám pokusíme přiblížit v následujícím článku, který bude pojednávat o nosných obvodových konstrukcích pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Napsal: ing. Jana Koláříková - TOJAKO ateliér

autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011882