Word crossy cheats wort guru lösung wordscape Wordscapes Life Answers Wordscapes Depth 13 Wordscapes Lake 13 Wordscapes Frond 13
Individuální Přístup | Projekty rodinných domů - TOJAKO | architektonický a projekční ateliér Plzeň - Part 3

individuální přístup

Pasivní domy – část 3.

2.    TEPELNÉ IZOLACE   Samozřejmostí pro pasivní domy je vytvoření dokonalé tepelně izolační obálky objektu. Z pohledu dnes používaných izolací se jedná až o extrémní tloušťky, kdy stěny se izolují i 30 cm tepelné izolace, do střešního pláště je vhodné použít až 40 cm izolace. Nesmí se zapomínat ani na podlahu na terénu a obvod domu ve styku se zeminou. Co se tloušťky týče, závisí také na použitém materiálu, protože některé mají lepší parametry i při menších dimenzích. Snahou je tedy použití co největší izolační vrstvy a co nejmenší tloušťky nosné konstrukce, aby výsledná tloušťka (zejména u stěn) nebyla příliš velká. Důležité je ale samozřejmě také zachování statické funkce konstrukce!  

Číst více

Pasivní domy – část 2.

Základní principy návrhu:   KONCEPCE NÁVRHU A JEHO OPTIMALIZACE   Pro pasivní dům je velmi důležitá celková koncepce návrhu a optimalizace všech prvků již od samotného počátku navrhování. Jedná se zejména o tvar a velikost budovy, dispoziční řešení, výběr vhodného materiálu, technologií, orientace ke světovým stranám, velikost a rozmístění oken, návrh vytápění a větrání objektu. Toto vše se dá nejlépe měnit a optimalizovat při tvorbě studie a je potřeba tomuto návrhu věnovat dostatek času, protože právě toto je fáze, kdy je možné měnit nejvíce za nejméně peněz. U pasivního domu nelze jako u „běžného“ řešit věci až při realizaci, protože základem je dokonale promyšlený návrh včetně všech detailů.  

Číst více

Pasivní domy – část 1.

VÝHODY: vyšší komfort bydlení, velmi nízké náklady na vytápění a provoz domu, vysoká tepelná pohoda a příjemné klima, stabilní teploty během roku, stálý přísun čerstvého vzduchu bez průvanu

Číst více

Typové rodinné domy na míru

Mlhavé dny a večery trávíme zalezlí v našem ateliéru a intenzivně pracujeme na nové kolekci typových rodinných domů. Nebudou to ale obyčejné typové domy, budou to TY domy, typové domy šité na míru. Vybírat bude možno z mnoha variant, dispozičních i vzhledových, celá koncepce je ale velmi dobře promyšlena, a tak nebude nabídka nepřehledná, ale bude mít jednotný osobitý styl, který bude charakteristický pro všechny domy. 

Číst více

Dřevostavba – výhody a nevýhody

Dřevostavby nepatří do propadliště dějin, naopak jsou trendem moderní doby. Tedy alespoň za našimi hranicemi, kde jsou velmi oblíbené, například ve Skandinávii tvoří podíl staveb na bázi dřeva v bytové výstavbě 60%, v USA 65% a v Kanadě dokonce 80%. U nás stále ještě přetrvává názor, že "cihla je cihla", že dřevostavba nemá žádnou životnost, o strachu z požáru nemluvě. Nic z toho ale není tak úplně pravda a v následujících řádcích se pokusíme shrnout, jaké jsou vlastnosti dřevostaveb a z nich plynoucí výhody a nevýhody oproti masivní zděné stavbě.

Číst více

Facebook

Zaujala Vás naše práce? Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma. Mobil: 774 152 624 / E-mail: info@tojako.cz