Rodinný dům s ateliérem

Svah je v zadaném území místy svažitý a proto byl rodinný dům na 1/2 patra zapuštěn do země a důležité bytové části byly umístěny až nad toto podlaží. Jelikož bylo zadáním rodinný dům s doplňkovou funkcí (v tomto případě ateliérem), byla snaha obytnou část a pracovní část od sebe oddělit. Vznikly tak dva samostatně fungující objekty, které však ve výsledku tvoří kompaktní hmotu. Tyto objekty byly propojeny schodištěm.

Domy v nově budované oblasti jsou v zadané situaci plánovány jako jednoduché tvary kombinující krychlové a hranolové hmoty a na to bylo přihlíženo při návrhu rodinného domu. Dům je orientován svou obytnou částí na východ, západ a jih. Část, kterou tvoří ateliér a garáž, je orientovaná na sever. Díky vhodně vybranému pozemku a orientaci poskytuje výhled z domu a terasy atraktivní pohled na Prahu už z prvního nadzemního podlaží.

  • Typ:

    rodinný dům

  • Lokalita:

    Praha 6, Na Rybářce

  • Rok:

    2008