Jihozápadní město – Praha

Cílem projektu bylo navrhnout koncept rozvojového obytného území města formou urbanistické studie. K její realizaci bylo využito části Jihozápadního města. Návaznost s ostatními částmi města je zajištěna díky okružní silnici a do centra je navržena hlavní přímá tepna se stromovou alejí.  Centrálou v navržené části města je náměstí, obklopené obchodním domem, budovami smíšeného typu a školou, která ukončuje zornou příjezdovou přímku. Na náměstí jsou drobné budovy pro obchod, kašna, zeleň a místa pro sezení.

Za budovami smíšeného typu, jež přiléhají k náměstí a příjezdové tepně, se nachází čistě obytná zástavba, která je většinou doplněna o budovy s drobným obchodem a službami. Kromě základní školy je v konceptu navržena také mateřská školka.

Parkování je navrženo jako podzemní, ve většině případech je však doplněno i o několik  příležitostných nadzemních stání. Navrhovaná bytová zástavba bude od dálnice oddělena ochrannou protihlukovou stěnou. Dále bylo navrženo vybudovat izolační pás zeleně, který je zároveň uzpůsoben pro sport a relax. Téměř v celé délce západní strany jsou navrženy sportovně‐relaxační prostory, v nichž se nacházejí plavecký bazén, sportovní stadion a další nekrytá hřiště.

  • Typ:

    urbanismus

  • Lokalita

    Praha, Jihozápadní město

  • Rok:

    2010