Hipoterapeutické centrum Hájek

Cílem bylo zpracovat architektonický a provozní návrh hipterapeutického centra v Hájku u Uhříněvsi. Pozemek je mírně svažitý a nachází se mezi obytnou zástavbou…

Čtěte více

Polyfunkční dům Revoluční

Polyfunkční dům je situován na rohu ulice Revoluční a Lannova. V těsné blízkosti se nachází historicky cenné budovy ‐ Novoměstská vodárenská věž, barokní…

Čtěte více

Rozhledna na Resslu

Cílem práce bylo zhotovit návrh rozhledny ocelové konstrukce na Resslu v Mostě. V její blízkosti se nachází restaurace „Na Resslu“ s možností ubytování….

Čtěte více

Jihozápadní město – Praha

Cílem projektu bylo navrhnout koncept rozvojového obytného území města formou urbanistické studie. K její realizaci bylo využito části Jihozápadního města. Návaznost s ostatními…

Čtěte více