Rodinný dům ve svahu

Stavba ve svahu je vždycky náročnější než na rovině, ale je to výzva. Můžeme tak vytvořit dům s osobitým stylem, na míru svahu, tedy pokud nejsme zrovna svázáni finančními limity nebo regulativy v dané oblasti.
Je důležité, aby měl svah vhodnou orientaci ke světovým stranám, přilehlé komunikaci a okolí a dal se jeho sklon vtipně využít.

Postavit rodinný dům ve svahu bude znamenat vyšší náklady na realizaci, ale můžeme zase získat i prostor pod domem pro uskladnění různých věcí, jako třeba zahradního a pracovního náčiní. Pokud je převýšení větší, dá se realizovat plnohodnotný suterén jako technické zázemí domu, garáž pod objektem nebo třeba i obytný prostor. Záleží na konkrétní situaci a individuálním posouzení.

Svah s vhodnou orientací může být ideální pro stavbu nízkoenergetického či pasivního domu, kdy můžeme dům ze severní strany svahu zapustit pod terén a naopak ho z jihu otevřít slunečním paprskům a čerpat jeho energii.
To vše záleží na daném konkrétním pozemku, mnohem víc, než u stavby domu na rovině.

Co musí architekt udělat pro stavbu ve svahu?

  • zohlednit požadavky a možnosti stavebníka – hlavně finanční
  • zohlednit možnosti svahu s ohledem na orientaci ke světovým stranám, polohu vzhledem přístupové komunikaci, sklon terénu apod.
  • Polohu domu na pozemku navrhnout s ohledem na možnosti svahu a také na požadavky úřadů a regulativů v dané oblasti
  • Přistupovat k návrhu s maximální mírou individuality a ušít řešení na míru

Máte svažitý pozemek a chtěli byste na něm postavit něco originálního a zároveň zapadajícího na dané místo? Pasivní dům, jehož provoz vás nebude stát jmění? Žádný problém! 🙂 Rádi vám poradíme, vymyslíme a dotáhneme vše třeba až ke zdárné realizaci díla. Obraťte se na nás!

Napsal: ing. Jana Koláříková - TOJAKO ateliér

autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011882