Projekt pro bungalov

Projekt pro bungalov je častou poptávkou, se kterou se v našem atelieru setkáváme. Klient už přijde s tím, že by chtěl na svůj pozemek tento typ stavby umístit, je však třeba posoudit vhodnost, zda bungalov pro dané místo skutečně vyhovuje. Ne všude je totiž bungalov vhodný. Zejména menší pozemky, kde by byla díky bungalovu velká zastavěná plocha, nejsou nejvhodnější. Záleží také na svažitosti terénu. U domů ve svahu je lepší volit jiný typ stavby než bungalov.

 

Proč si pořídit projekt pro bungalov?

Lidé si často myslí, že je stavba bungalovu vyjde levněji a na stavbě ušetří. Zde je potřeba vzít v úvahu, že jsou konstrukční části bungalovu, pro které to platí, ale jsou i takové, pro které platí pravý opak.

Při stavbě rodinného domu typu bungalov ušetříme za stropní konstrukci oproti vícepodlažnímu rodinnému domu. Máme však větší základovou konstrukci, což přináší náklady navíc. Z hlediska technologického je u bangolovu hoří dosažení ideálních tepelně-technických parametrů, protože na menší užitnou plochu vychází větší ochlazovaný objem.

U bungalovu můžeme spatřit výhody v podobě provozního řešení. Odpadá nám nutnost komunikačních spojení v podobě schodiště, což usnadní život nejen seniorům, ale i ledem, co myslí do budoucna.

 

Když se pro projekt pro bungalov rozhodnete, je potřeba:

  • posoudit, zda je bungalov pro váš pozemek vhodný
  • kvalitní a podrobný projekt pro bungalov
  • zvolit optimální volbu technických parametrů

 

Související služby, které vám pro projekt bungalovu nabízíme:

  1. [highlight_1]Odborná konzultace[/highlight_1] – probereme váš záměr a posoudíme spolu s vám, jestli je bungalov zrovna pro vaše potřeby vhodný
  2. [highlight_1]Projekt pro bungalov[/highlight_1] – navrhneme projekt pro bungalov přesně dle vašich představ a s ohledem na zvolený pozemek
  3. [highlight_1]Odborný dozor[/highlight_1] – stavbu vašeho bungalovu budeme od počátku sledovat a vyřešíme případné problémy či komplikace
  4. [highlight_1]Optimalizace stavby[/highlight_1] – stavbu bungalovu zoptimalizujeme tak, aby vás stála co nejméně. Finančně výhodné stavební materiály, technologie, postupy. Budeme kontrolovat, zda se rozpočet čerpá efektivně dle orientačního rozpočtu tak, abyste na konci stavby s penězi vyšli.