Nové reference – již brzy!

Brzy přibude na ašich stránkách pár nových věcí, kterými jsme se ještě v, již skoro uplynulém, roce zabývali. A není jich snad úplně málo. Tak sledujte naše stránky!

Napsal: ing. Jana Koláříková - TOJAKO ateliér

autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011882