Proč zvolit projekt od nás?

Co nabízíme?

[highlight_1]

  • komplexní přístup a moderní myšlení
  • dlouholeté zkušenosti v oblasti stavebnictví, praxe v projekci i neméně důležitá přímo v terénu = na stavbě
  • důraz na detail, smysl pro konstrukci i hmotu, sledování módních trendů v oblasti stavebnictví a architektury
  • domy jednoduché konstrukčně i hmotově, používání fresh prvků, naše motto: v jednoduchosti je krása!
  • projektová dokumentace všech stupňů, od architektonické studie po prováděcí dokumentaci
  • větrání s rekuperací tepla, navrhování osvědčených jednotek a systémů, koordinace se stavební částí
  • výběr nejvhodnějšího způsobu vytápění v závislosti na tepelně technických parametrech objektu, možných vstupních investicích a budoucích provozních nákladech
  •  konzultace vybraného řešení samozřejmostí
  •  poradenství v oblasti architektury, stavebnictví, energeticky úsporného stavění

[/highlight_1]

Napsal: ing. Jana Koláříková - TOJAKO ateliér

autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011882