word guru answers PixWords megoldások wordscapes answers Wordscapes Seed Answers Wordscapes Sand 7 Wordscapes Arid 7 Wordscapes Palm 7
Rodinný dům Praha – DP | Projekty rodinných domů - TOJAKO | architektonický a projekční ateliér Plzeň

Reference

Rodinný dům Praha – Dolní Počernice

 

 

 

 

Základní informace

Typ: rodinný dům
Lokalita: Praha – Dolní Počernice
Rok: 2012

Stupeň projektu: architektonická studie

Zastavěná plocha: 112,8 m2 (RD)
Užitná plocha: 226,7 m2 (celkem všechna podlaží) + kryté parkovací stání 29,7 m2

Konstrukce: obvodové stěny – systém ztraceného bednění s betonovou výplní a vloženou tepelnou izolací (např. Durisol) tl. 400 mm, vnitřní nosné stěny a příčky -  ztracené bednění (Durisol) a pórobeton, příp. SDK, střecha plochá a pultová na střešní nástavbě
Tepelná ztráta: 6 kW
Vytápění+větrání: tepelné čerpadlo napojené na teplovodní podlahové vytápění, příprava TV prostřednictvím TČ, větrání nucené – VZT jednotka s aktivní rekuperací

 

Rozšířený popis

Pozemek je svažitý, s převýšením cca 4m od dolní úrovně po hranici s komunikací, situovaný v zastavěné části lokality, přístupný ze severu ze stávající komunikace s infrastrukturou. Dům je situován k severní straně a umístěn přibližně centrálně vzhledem k východu a západu.
Dům je navržen jako kvádrovitá hmota se střešní nástavbou, vzhledem ke svažitosti terénu je spodní patro částečně zapuštěno do svahu a patro nad ním mírně překonzolováno. Vstup do domu je ze severní strany pozemku a plně je tak využita jižní a západní část. Spodní patro je na jižní stranu do maximální míry proskleno, aby dům nepůsobil tak hmotně a dosáhlo se odlehčeného vzhledu. Na střeše 1NP se jako kapitánský můstek tyčí soukromá část domu s krásným výhledem do okolí. Důležité z hlediska řešení hmot je také terasovitost zahrady, kdy jsou navrženy dvě úrovně teras. Jedna v návaznosti na dům a druhá, spodní, pro odpočinkové aktivity u bazénu nebo zastřešeného posezení v rámci oplocení pozemku.
Dům je z hlediska nosné konstrukce navržen jako stěnový nosný systém, v případě potřeby nosné konstrukce také s pilíři nebo sloupy. Materiálově je řešen jako systém ztraceného bednění z dřevotřískových desek s výplní z železobetonu. Konstrukce jsou již v základu opatřeny tepelnou izolací z pěnového polystyrénu s příměsí grafitu.
Vnitřní nenosné příčky budou vyzděné nebo lehké sádrokartonové. Skladba podlahové konstrukce bude navržena podle konkrétního systému vytápění a nášlapné vrstvy dle požadavku investora.
Stropní a střešní desky budou provedeny rovněž v systému ztraceného bednění, střešní nástavba pak buď rovněž z tohoto systému, nebo lehká dřevěná.
Tloušťky konstrukcí jsou navrženy tak, aby skladby splňovaly nízkoenergetický standard, tj. minimálně doporučené hodnoty dle ČSN 730540-2. Obvodové stěny a střecha a budou izolovány pěnovým polystyrénem s příměsí grafitu, podlaha na terénu rovněž, suterénní opěrná stěna izolací na bázi PUR nebo deskami z extrudovaného polystyrénu, které jsou odolné působící vlhkosti.
Hlavním zdrojem tepla v objektu bude tepelné čerpadlo vzduch-voda, které bude napojené na teplovodní podlahové vytápění ve všech místnostech, případně v kombinaci s radiátory. Doplňkovým zdrojem tepla bude krb umístěný centrálně v obytném prostoru.

 

 

Chcete podobný projekt? Neváhejte nás KONTAKTOVAT

Facebook

Zaujala Vás naše práce? Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma. Mobil: 774 152 624 / E-mail: info@tojako.cz