crossword clues solution pixwords wordscape answers Wordscapes Shore Answers Wordscapes Petal 15 Wordscapes Azure 15 Wordscapes Grow 15
Rodinný dům Plzeň – Roudná | Projekty rodinných domů - TOJAKO | architektonický a projekční ateliér Plzeň

Reference

Rodinný dům Plzeň – Roudná

 

 

Základní informace

Typ: nízkoenergetický rodinný dům
Lokalita: Plzeň – Roudná
Rok: 2012 – 2013

Stupeň projektu: architektonická studie a jednostupňová PD v podrobnosti pro provedení stavby

Zastavěná plocha: 159,9 m2
Užitná plocha: 244,6 m2 (obě podlaží)

Konstrukce: obvodové stěny – zdivo VPC+minerální izolace+fasádní provětrávaný obklad, vnitřní nosné stěny a příčky -  VPC a pórobeton, příp. SDK, střecha plochá s minimálním sklonem 2°
Tepelná ztráta: 6 kW
Vytápění+větrání: tepelné čerpadlo napojené na teplovodní podlahové vytápění,  příprava TV prostřednictvím TČ, větrání nucené – VZT jednotka s aktivní rekuperací

 

 

Rozšířený popis

Přáním investora bylo navrhnout moderní stavbu s plochou střechou, zajímavě řešenou fasádou a s požadavkem na minimální náklady na provoz domu, z hlediska vytápění, větrání a celkové spotřeby energie.

 

Z toho pak vycházel náš návrh hmotového řešení, exteriéru i interiéru, umístění na pozemku a dalších záležitostí, vyplývajících při zpracování studie. Samozřejmě se to neobešlo bez připomínek úřadů a jejich požadavků a snaha vyhovět pak také návrh lehce ovlivnila.

 

Pozemek se nachází v zastavěné části obce, v blízkosti řeky Mže a v pasivní zóně záplavového území. Z tohoto plynou zvláštní požadavky pro umístění a samotný návrh domu (členění na technickou a obytnou část).

 

Stavební objekt je koncipován jako jednogenerační rodinný dům, nepodsklepený, s dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou.

 

Z požadavku dotčených orgánů kvůli umístění pozemku v pasivní zóně záplavového území vyplývá, že spodní patro je navrženo jako technické a provozní a druhé nadzemní podlaží je obytné, s dvěma samostatnými ložnicemi s koupelnami a obytnou galerií s otevřeným schodištěm.

 

Hmotově je dům navržen jako jednoduchý kvádr s obdélníkovou dispozicí. Pro odlehčení celé hmoty je spodní patro prosklené a stejný rastr je kopírován i ve 2.NP. Jednoduchost hmoty je vyvážena řešením fasád a jejich optickým rozčleněním s použitím kombinace omítky a fasádních obkladů.

 

Rodinný dům je navržen jako nízkoenergetický s tepelnou ztrátou 6kW, s řízeným větráním, vytápěním tepelným čerpadlem a s vhodnou orientací ke světovým stranám a tvarovým součinitelem A/V.

 

Veškeré obvodové konstrukce splňují požadované i doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540 a požadavky na prostup hluku do obytných místností.

 

Chcete podobný projekt? Neváhejte nás KONTAKTOVAT

Facebook

Zaujala Vás naše práce? Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma. Mobil: 774 152 624 / E-mail: info@tojako.cz