crossword clues wort guru lösungen wordscape answer Wordscapes Beach Answers Wordscapes Pass 15 Wordscapes Aqua 15 Wordscapes Fall 15
Materiály A Technologie | Projekty rodinných domů - TOJAKO | architektonický a projekční ateliér Plzeň - Part 2

Materiály a technologie

Pasivní domy – část 2.

Základní principy návrhu:   KONCEPCE NÁVRHU A JEHO OPTIMALIZACE   Pro pasivní dům je velmi důležitá celková koncepce návrhu a optimalizace všech prvků již od samotného počátku navrhování. Jedná se zejména o tvar a velikost budovy, dispoziční řešení, výběr vhodného materiálu, technologií, orientace ke světovým stranám, velikost a rozmístění oken, návrh vytápění a větrání objektu. Toto vše se dá nejlépe měnit a optimalizovat při tvorbě studie a je potřeba tomuto návrhu věnovat dostatek času, protože právě toto je fáze, kdy je možné měnit nejvíce za nejméně peněz. U pasivního domu nelze jako u „běžného“ řešit věci až při realizaci, protože základem je dokonale promyšlený návrh včetně všech detailů.  

Číst více

Pasivní domy – část 1.

VÝHODY: vyšší komfort bydlení, velmi nízké náklady na vytápění a provoz domu, vysoká tepelná pohoda a příjemné klima, stabilní teploty během roku, stálý přísun čerstvého vzduchu bez průvanu

Číst více

Dřevostavba – výhody a nevýhody

Dřevostavby nepatří do propadliště dějin, naopak jsou trendem moderní doby. Tedy alespoň za našimi hranicemi, kde jsou velmi oblíbené, například ve Skandinávii tvoří podíl staveb na bázi dřeva v bytové výstavbě 60%, v USA 65% a v Kanadě dokonce 80%. U nás stále ještě přetrvává názor, že "cihla je cihla", že dřevostavba nemá žádnou životnost, o strachu z požáru nemluvě. Nic z toho ale není tak úplně pravda a v následujících řádcích se pokusíme shrnout, jaké jsou vlastnosti dřevostaveb a z nich plynoucí výhody a nevýhody oproti masivní zděné stavbě.

Číst více

Dřevostavba nebo zděný dům? – díl 3.

Dřevostavba nebo zděný dům? Jedeme dál!

Číst více

Dřevostavba nebo zděný dům? – díl 2.

Nejprve zhodnotíme stavbu a její nedílné součásti z pohledu zděné a dřevěné konstrukce a na závěr se pokusíme shrnout výhody a nevýhody obou stavebních systémů.

Číst více

Facebook

Zaujala Vás naše práce? Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma. Mobil: 774 152 624 / E-mail: info@tojako.cz