Dokumentace

Zpracujeme pro Vás projektové dokumentace všech stupňů. Základním podkladem je vždy architektonická studiem, která obsahuje předběžný návrh objektu. Dalším stupněm je dokumentace pro územní řízení, jež se zabývá především architektonickým ztvárněním a návrhem stavby včetně začlení. Na to navazující projekt pro ohlášení stavby, projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt, který slouží pro samotnou realizaci.

 

Služby

Architektonická studie

Architektonická studie obsahuje předběžný návrh objektu z hlediska dispozičního, provozního a z velké míry také estetického.

→ zobrazit detail

Projekt pro ohlášení stavby

Stavební zákon popisuje možnosti, kdy lze žádat o ohlášení: stavebník je povinen informovat o uvažované výstavbě majitelé sousedních…

→ zobrazit detail

Prováděcí projekt

Prováděcí projekt slouží pro realizaci stavby (např. detaily kotvení). Prováděcí projekt obsahuje části: Pozemní stavební objekty…

→ zobrazit detail

Projekt pro územní řízení

Dokumentace pro územní řízení se zabývá: architektonických ztvárněním, objemový a dispoziční návrh stavby, začleněním objektu…

→ zobrazit detail

Projekt pro stavební povolení

Stavební zákon popisuje možnosti, kdy je nutno žádat o stavební povolení povolení: jedná se o složitější případy, kdy nelze zažádat…

→ zobrazit detail