palavra guru respostas wort guru wordscapes cheat Wordscapes Pillar Answers Wordscapes Climb 15 Wordscapes Aqua 15 Wordscapes View 15
Nová Zelená úsporám – štěstí přeje připraveným | Projekty rodinných domů - TOJAKO | architektonický a projekční ateliér Plzeň

Nová Zelená úsporám

Nová Zelená úsporám – štěstí přeje připraveným

0
Nová Zelená úsporám – štěstí přeje připraveným

V loňském roce proběhla první výzva dotačního programu Nová Zelená úsporám, v rámci které byla poskytnuta na snižování energetické náročnosti rodinných domů celkem jedna miliarda. Průměrně získali žadatelé na zateplení nebo výměny stávajících zdrojů kolem 200 tis. korun. Minulá výzva ale proběhla v poměrně krátkém časovém limitu a hlavně její podmínky byly zveřejněny dost pozdě a nebylo příliš času na to, s předstihem se na záměr získat dotaci připravit. A to hlavně v oblasti výstavby pasivních rodinných domů.

eď je ale situace jiná. Letošní výzva startuje na jaře, konkrétně 1.4.2014, takže času je docela dost. Alokovaná částka se také zvýšila a žadatelům bude letos k dispozici 1,9 miliardy Kč. Podmínky zůstaly až na výjimky prakticky stejné, podobně jako výše dotací a oblasti, na které bude možné dotace uplatňovat. Výzva je opět určena pro rodinné domy a snižování jejich energetické náročnosti. Dotaci můžete zádat na zateplení stávajících budov, výměnu oken a dveří, výměnu zdrojů tepla i na instalaci systémů řízeného větrání s rekuperací. Realizace těchto opatření je poměrně rychlá a pokud máte starší objekt a stejně jste uvažovali o zateplení nebo výměně oken, určitě se vyplatí do toho jít.

Neméně zajímavou možností je určitě výstavba pasivních rodinných domů. Tady stejně jako vloni jsou 2 výše podpory, kdy můžete získat 400 nebo 550 tis.Kč, a to hlavně podle toho, jak náročná je vaše stavba z hlediska primární neobnovitelné energie a potřeby tepla na vytápění. Je tedy potřeba vhodně navrhnout konstrukci domu a jeho tepelně-izolační obálku, správně orientovat stavbu vzhledem ke světovým stranám a zvolit vhodný topný systém tak, aby bylo vyhověno požadavkům právě na primární neobnovitelnou energii. Nezbytně nutná je samozřejmě i instalace řízeného větrání s rekuperací. Zajímat se o dotace v této oblasti se tedy určitě vyplatí hlavně těm, kteří nechtějí „běžný dům“, ale myslí na budoucnost, na úsporu energie i uživatelský komfort.

Jednejte včas, štěstí přeje připraveným! K dispozici je sice poměrně velká částka, ale očekáváme vzhledem k okolnostem a více času na přípravu také zvýšený zájem, takže se nevyplatí dlouho otálet.

Na Zelenou jedině s TOJAKO ateliérem! Neváhejte a kontaktujte nás, rádi vám poradíme a vše zajistíme!

Kontaktujte nás

O autorovi:

autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011882

Komentáře byly uzavřeny.

Facebook

Zaujala Vás naše práce? Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma. Mobil: 774 152 624 / E-mail: info@tojako.cz